Champion Gym
Zijdelingsestraat 51
Tienen


Vandaag 8.30 - 13.00 16.30 - 21.00
overige dagen


Trefwoorden: Bodybuilding, Sporten, Bewegen, Fitness, Gezondheid

Rubrieken: Fitnesscentra


Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.

Champion Gym, Tienen

De club, oorspronkelijk "Krachtsport Tienen", werd in 1974 opgericht als onderafdeling van het enige jeugdhuis dat Tienen had, 'Het Eendje'. De club was gelegen net boven het jeugdhuis op de zolder van de toen nog oude (Artillerie) kazerne. De oprichters waren dhr. Matheus Hugo, dhr. Viktor Billen en dhr. Lockkamper Julien.

FitnesscentraDe omstandigheden waarin het beoefenen van de sport moest gebeuren liet in het begin heel wat te wensen over. De zolder werd helemaal omgebouwd tot iets dat op een fitnesszaal kan lijken, maar toch bleef het een kleine locatie. Door het gebrek aan plaats bleef het ledenaantal beperkt tot een twintigtal leden.

Op 25 maart 1992 kwam het slechte nieuws dat de stad Tienen de Oude Kazerne had verkocht aan een bouwproject van de firma Rogiers. Alle clubs en verenigingen moesten plaats maken voor een volledig nieuw apartementencomplex, hieronder ook Champion Gym. Champion Gym moest dus uitkijken naar een andere locatie om hun clubactiviteiten uit te kunnen oefenen. De huurgelden, opbouw van nieuwe lokalen en de inrichting ervan brachten grote investeringen met zich mee. Daarom besloot het bestuur om de club om te vormen tot een v.z.w.

De nieuwe locatie was dan ook al gevonden. "Champion Gym vzw" was vanaf dan gevestigd in de Zijdelingsestraat 51. In de nieuwe locatie was dan ook veel meer plaats en het aantal leden groeide over de jaren tot meer dan 300.

Bodybuilding