Knops Kurt
Slagvelden 14
Heist-Op-Den-BergTrefwoorden: Kwalitatieve begeleiding, Wondzorg, CAPD, Thuisverpleging, Ambulante dialyse

Rubrieken: Thuiszorg, Verpleging aan huis, Verpleegkundigen, Thuisverpleging, Verpleegkundige Particulier


Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.

Knops Kurt, Heist-Op-Den-Berg

De kring van zelfstandige verpleegkundigen staat klaar voor iedereen die op zoek is naar een verpleegkundige of informatie: huisartsen, verpleegkundigen en patiënten. Alleen de leden van de kring kunnen zich registreren. Wilt u extra informatie? Neem dan contact op.

Wie zijn wij?

Wij zijn de leden van de kring van zelfstandige verpleegkundigen van Heist-op-den-Berg en omstreken. In 1987 werd onze kring opgericht door toenmalig voorzitter van de VBZV(Vlaamse beroepsvereniging van de zelfstandige verpleegkundige)dhr. Van Hove J. In die tijd bestond onze kring uit leden uit Heist-op-den-Berg en omstreken, Putte, Lier en Westerlo.

Waarom?

Als verpleegkundige worden we dagelijks geconfronteerd met allerhande problemen en moeilijke situaties. Tegenwoordig worden patiënten steeds sneller ontslagen uit de ziekenhuizen. Dit heeft als gevolg dat de verpleegkundige bepaalde zorgen moet uitvoeren die dikwijls erg omslachtig zijn:complexe wondzorgen met drains en wieken, het spoelen van PAC, ambulante dialyse, palliatieve begeleiding. In onze kring kunnen we bepaalde info uitwisselen over gebruikte materialen, hoe economisch, ergonomisch en ecologisch werken ?

Wie kan er lid worden?

Iedere zelfstandige verpleegkundige kan lid worden van de kring. Ieder nieuw lid moet zich voorstellen voor de leden van het algemeen bestuur. Deze raad zal beslissen of een lid al dan niet weerhouden wordt. Na het betalen van 75 euro per jaar ben je lid.

Kijk voor meer informatie op de website